Дозвільні документи

Назва документу Номер Ким, коли виданий

1.

Панелі металеві з утеплювачем із мінеральної вати. Технічні умови. ТУ.У.В.2.6-28.1-19330504-001:2011 реєстр №04725912/005277 Погоджено: Мінрегіон України, МОЗ України, МНС України. Зареєстровано: ДП «ЛНВЦСМ та С», м. Львів, 26.12.2011 р.

2.

Сертифікат відповідності. Панелі металеві (стінові, стельові, дверні) з утеплювачем та без утеплювача з межею вогнестійкості ЕІ 45. Серія ДЇ. Зареєстровано в реєстрі за №UA1.021.0020943-17 УкрСЕПРО ДП «Львівстандартметрологія», м. Львів, 26.12.2017 р.

3.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. № 05.03.02-07/57623 ДЗ «ЛОСЕС» МОЗ України м. Львів 16.08.2010 р.

4.

Декларація про відповідність продукції. Стельові світильники ступінь захисту ІР54. № UA.TRD.CHF.0042-17 ДП «Львівстандартметрологія» м. Львів 12.06.2017 р.

5.

Ліцензія на право діяльності (монтаж інженерних мереж, пуско-налагоджувальні роботи). Наказ № 13-Л Від 04.04.2016 р. No UA.053.Д 06285-16 Державна архітектурно-будівельна інспекція України м. Київ 20.04.2016 р.

Примітка: Завірені копії документів надаються Замовнику при заключенні Договору на поставку.    Загальна інформація

    Інформація по проекту(опційно)